Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi de ärenden som är kopplade till handlingar inkomna till Transportstyrelsen den 16 oktober 2018.