Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi de ärenden som är kopplade till handlingar inkomna till Transportstyrelsen den 12 februari 2019.