Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi de ärenden som är kopplade till handlingar inkomna till Transportstyrelsen den 13 september 2019.