Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi de ärenden som är kopplade till handlingar inkomna till Transportstyrelsen den 20 oktober 2020.