Ursprungskontroll ärendestatus

Just nu utreder vi ärenden där ansökan kommit in till Transportstyrelsen från och med den 27 december 2021.